Thursday, June 27, 2013

 

BLARICUM KOHIER VERPONDINGEN 1750-1806


BLARICUM KOHIER VERPONDINGEN 1732-1805 


 
                                                            Posted by Picasa
Namen A - H : Kohier verpondingen Blaricum 1750 - 1806

De nummers verwijzen naar het folioblad van het verpondingskohier
 uit de jaren 1750-1806. In dat kohier staan de verpondingsnummers van de huizen.
Tevens de oppervlakten van de akkers, soms met veldnaam.
Uiteraard ook de belastingaanslag. Bij de huizen is dat meestal de huurwaarde van een maand.

INDEX  BLARICUM 1732 - 1806 
                     http://gooijer.nl.jouwpagina.nl 

 
Posted by Picasa
Namen J - R : Kohier verpondingen Blaricum 1750 - 1806
INDEX BLARICUM 1750 - 1806


 
Posted by Picasa
Namen R - Z : Kohier verpondingen Blaricum 1750 - 1806
INDEX BLARICUM 1750 - 1806


 
Posted by Picasa
fol. 1-3 Blaricum Huis &  Land

1. George Brachet  - de Schout van Blaricum
1. Hendrik Lubbert Bakker
1. Jan Rutten (Hol)
2. Piter Gijsb. Puijk
2. Claas Gerritsz Roozendaal, wed. van
2. Willem Harmensz Vos
2. Willem (Jansz) de Gooijer

 
Posted by Picasa
fol. 3-5 Blaricum Huis & Land
3. Hendrik Puijk
4.  Jacob Symensz , erven van
5.  Jacob de Swart, dochter Lijsje
5. Piter te Pess
5. Boudewijn de ZwartINDEX 1732-1806 


 
Posted by Picasa
fol. 6-8 Blaricum Huis & Land 
                                         6.  Meeuwis Roelen
                                         6. Piter Rigter
                                         6. Jan Robbertz
                                         7. Willem Roelen Verwer
                                         7. Rut Jansz Hol
                                             8. Jan Rutten (Hol)


 
Posted by Picasa
fol. 9-12 Blaricum Huis & Land

9. Harmen Teunisz Krijnen
10. Dirk Gijsbertsz (Coppen)
11. Gerrit Duurkant
12. Gerrit Duurkant ( vervolg)

INDEX 1732-1806 


 
Posted by Picasa
fol. 13-15 Blaricum Huis & Land
INDEX 1732-1806 


 
Posted by Picasa
fol. 16-19 Blaricum Huis & Land
INDEX 1732-1806 


 
Posted by Picasa
fol. 20-22 Blaricum Huis & Land
INDEX 1732-1806 


 
Posted by Picasa
fol. 23-25 Blaricum Huis & Land 


 
Posted by Picasa
fol. 26-29 Blaricum Huis & Land
INDEX 1732-1806


 
Posted by Picasa

fol. 30-33 Blaricum Huis & Land
INDEX 1732-1806 


 
Posted by Picasa
fol. 34-36 Blaricum Huis & Land 


 
Posted by Picasa
fol. 37-38 Blaricum Huis & Land 


 
Posted by Picasa
fol. 39-40 Blaricum Huis & Land


VERPONDINGSKOHIER VAN BLARICUM 1750-1806 (LAND & PROPERTY TAX)

 
Posted by Picasa
fol. 41-43 Blaricum Huis & Land

Vervolg: INDEX BLARICUM 1732-1806 


 
Posted by Picasa
fol. 43-45 Blaricum Huis & Land 


 
Posted by Picasa
fol. 46-48 Blaricum Huis & Land 


 
Posted by Picasa
fol. 49-54 Blaricum Huis & Land 


 
Posted by Picasa
fol. 55-56 Blaricum Huis & Land 

Tuesday, June 25, 2013


 
Posted by Picasa
fol. 57-58 Blaricum Huis & Land 


 
Posted by Picasa
fol. 59-60 Blaricum Huis & Land

Heerschop -  Aalen van - Veen van der - Everts- Decker  


 
Posted by Picasa
fol. 61-67 Blaricum Huis & Land

fol. 62
Gijsbert Lamb Vos, Piter Bakker en Jan Elb.  Bakker
nr. 62 Huys van wed. Evert Puijk 


 
Posted by Picasa
fol. 63-65 Blaricum  (Huis & Land ) 

BLARICUM KOHIER VERPONDINGEN 1750-1806This page is powered by Blogger. Isn't yours?