Wednesday, December 08, 2004

 

BLARICUMMERS & BELASTING 1732 - 1806

BLARICUM: KOHIER VAN VERPONDINGEN OVER ONROERENDE GOEDERENRAH BLARICUM DD. 1732
SAGV BLARICUM NR. 319. DD. 1732 - CA. 1750 fo. 2e
SAGV BLARICUM NR. 320. DD. CA. 1750 - 1806 fo. 1e
_____________________________________________________________
fo fo huis Huw. X. + imp.
1e 2e

00 xx 001. Pietersz, Otto [1732]

05 xx 001. Swart de, Lijsje Jacobs + 1786.03.02
[Huis van Otto Pietersz]
[Huis van Otto Pieters, nu sijn vader]

00 xx 002. Coppen, Willem Dircsz [1732]
00 xx 003. Coppen, Willem Dircsz [1732]

75 xx 003. (Heerschop), Pieter Harmensz (zie Harmensz)
X Grietje Cornelis Boelhouwer.
X 1766.04.13 + 1794.07.25
[Huisje van Tijmen Majoor f 1. 3.--]

75 75 003. Harmensz, Weduwe van Pieter Harmensz (Heerschop)
genaamd Grietje Cornelis Boelhouwer

00 xx 004. Sijmensz, Jacob, kinderen van [1732]

04 xx 004. Sijmens, Jacobs Erven
[Huis van de Erven Jacob Symensz]
[Huis 'Het nieuwe wooning Huysje' (geen nr.)]

34 xx 004. Jong de, Jacob Jac.de Oude X Fransje Pieters H/V
X 1751.05.08 B , F.P. Heerschop of Velthuysen
[Huis van Pieter Jacobsz f 1. 7.--]

79 xx 004. Raven, Tijmen Elbertsz X Eijbetje Jacobs Sas
X 1749.01.26 B, + 1818.05.03
[Huis van Jacob Jac. de Jong of P. Jacobsz f 1.7.--]

61 61 004. Duurkant, Anthonie

00 xx 005. Adriaansz, Cornelis, de kosters wed. [1732]

42 xx 005. Kraaykamp, Adriaan + 1787.02.13
[Huis van sijn oom Corn. Adriaansz f 1. 0.--]


42 xx 00?. Kraaykamp, Adriaan + 1787.02.13 (huis ? van
zijn vader)

42 xx 005. Vos, Jacob Hendriksz X Geertruy Theunis v.Weiden
X 1763.05.15 B , + 1795.06.24
[Huis van Adriaan Kraaijcamp f 1. 0.--]

42 xx 005
1780.05.08 akte 183 koper Lambert Teunisz Puijk 
comp. Adriaan Kraaycamp  

00 xx 006. Tijmensz, Jacob [1732]

42 xx 006. (Jong de), Bort Jacobsz
[Huis van Klaas Wijgertsz f 1. 3.--]

00 xx 007. Verwer, Hendrik Jacobsz [1732]

32 xx 007. Zajer de, Pieter Tijmens X Marritje (Hen) Tijmen
Raven X 1746.03.20 B, + 1812.12.14
[Huis van H. Jac. Verwer f 1. 8.--]

00 xx 008. Westen van, Gerrit [1732]

00 xx 009. Mijndersz, Tijmen [1732]

66 xx 009. Rigter, Gerrit Jansz X Marritje Claas Heerschop
X 1774.05.28 B, + 1799.07.21
[Huis van Kuijntje Loogen f --. 9.--]

60 00 009. Dekker, Fijtus (Hendriksz) X Cuijntje Jacobs
(Loogen) X 1743.05.10 B , + 1759.07.10

60 00 009. Dekker, Weduwe van Vitus (Cuijntje Jacobs Loogen)
[Huis van Jacob Loogen f 1. 3.--]

00 xx 010. Cornelisz, Hendrik, wed. van [1732]

21 00 010. Hol, Jacob X Aaltje Gerrits van der Pol
X 1775.05.07 B , + 1782.04.20
[Huis van Lambert Evertsz]

77 xx 010. Pol van der, Mietje (Gerrits) X Harmen Elbertsz
Raven. X 1791.11.06
[Huis van Jacob Hol f 1.10.--]

00 xx 011. Sijmens, Hendrik Lubbert [1732]

72 xx 011
1777.08.11 akte 113 koper Meeuwis Teunisz Krijnen.
verk. Jan de Jongh. bel. Jacob Hol  

72 xx 011. Krijnen, Meeuwis + 1794.10.28
[Huis van Jan de Jong f 1. 3.--]

74 xx 011. Vos, Evert Harmensz X Jaapje Hendriks v/der Veen
X 1788.04.24 B, + 1810.02.28
[Huis van Meeuwis Crijnen f 1. 3.--]

00 xx 012. Sijmensz, Hendrik [1732]

00 xx 012
1736 of 
1737.00.00  akte 3256.83 koper hofstede  Gerrit Claasz
verk. Hendrik Claesz. bel. Claes  Lambertsz Verwer. bel. Gijsbert Elberts   f 200.-

15 xx 012. Rigter, Gerrit (Pietersz) X Marritje Vos
X 1771.06.18 B , + 1807.04.05
[Huis van Gerrit Klaasz   (Claasz) ]

95 95 012. Hol, Lambert J. Jansz
[Huis van Gerret P. Rigter f --.15.--]

00 xx 013. Dijkman, Jan [1732]

56 00 013? Graaf de, Meeuwis Harmensz X Jannetje Harmens Raven
X 1723.04.30 B (waar komt nr. 13 vandaan, controle]
[controleren in oorspronkelijke verp. kohier]

56 00 013. Graaf de, Harmen (Meeuwisz) X Lijsje Stoffels Lang
X 1756.05.09 B
[Huisje van Jan Dijkman f --.17.--]

56 00 013. (Graaf de), Weduwe van Meeuwis Harmensz

56 00 013. Harmz, Weduwe van M Harmz (de Graaf) nu
Harmen de Graaf.
[Huisje van Jan Dijkman f --.17.--]

56.xx 013
1722.06.08 akte 3254.106  wie is koper Barent Hendriks Prins ? 
bel. Jan Harmensz Dijkman 

56 xx 013. Ooyen van, Barent Hendriksz X Jannetje Jans Bakker
nu Bart Hooyen.
[Huisje van Harmen de Graaf f --.17.--]

56 xx 013. Hooyen, Bart (Coenraadsz) X Jannetje Splint
X 1806.05.11 B , + 1835.11.11
[Huisje van Harmen de Graaf f --.17.--]

00 xx 014. Harmensz, Hendrik [1732]

18 xx 014
1774.09.12 akte 29 koper Hendrik Hendriksz Raven
comp. Dirk Uyttenhoven. bel. Pieter Rigter 

18 xx 014. Raven, Hendrik X Petertje Rigter
X 1779.05.02 B , + 1815.04.21
[Huis van sijn vader f 1. 7.-- ]
1790.11-29  akte 136   verkocht aan Rut Pietersz  Coppen

80 xx 014. Coppen, Rut  Pietersz  X Gijsbertje Jacobs de Jong
X 1791.05.08 B , ( Koppen)
Gijsbertje overl 07-06-1799)
Rut Pietersz Coppen kocht huis op 29-11-1790 akte 136
[Huis van Hendrik Raven van sijn vader f 1. 7.--]

00 xx 015. Willemsz, Leeuw, wed. van [1732]

71 xx 015. Roeten, Ebbe + 1784.01.16
nu Gijsb. Ebben
[Huisje van Cornelis Hendrikse f --.15.--]

71 xx 015. Ebben, Gijsbert + 1790.01.27
[Huisje van Cornelis Hendrikse f --.15.--]

00 xx 016. Wijgertsz, Claes [1732]

10 00 016
1773.11.22 akte 23 koper Dirk Gijsberts Coppen.  
comp. Jan van der Heyden, comp. Piter Schouten  

10 00 016. (Coppen), Dirk Gijsbertsz (zie Gijsbertsz)

10 00 016. Gijsbertsz, Dirk X Wijmpje Willems Boeren
X 1748.10.26 B , + 1785.11.10 [zie: (Coppen)]
[de hofstede van Klaas Wijgertsz ]

00 xx 017. Wijgertsz, Claes [1732]

15 xx 017?
1775.03.13 akte 35 koper Lambert Loegen
comp. Lambert meeuwis

15 xx 017? Meeuwisz, Lambert
[Huis van Lambert Reyersz]

00 xx 018. Rijersz, Lambert [1732]

60 xx 018. Dekker, Fijtus (Hendriksz) X Cuijntje Jacobs
X 1743.05.10 B , + 1759.07.10

60 00 018. Dekker, Weduwe van Vitus
[Huis van Lamb. Meeuwisz f 1. 6.11]

62 xx 018
1775.03.13 akte 35 koper Lambert Loegen ( Loogen) 
comp. Lambert Meeuwis 

62 xx 018. Roosendaal, Willem (Claasz) X Rijkje Hendriks
van der Veen X 1791.05.03
[Huis van Cuyntje af Lamb. Loogen f 1.--.--]

00 xx 019. Jong de, Lambert Harmensz [1732]

17 xx 019. Vos, Gijsbert Harmensz X Gijsbertje Jacobs de Jong
X 1786.05.07 B
[Huis van Jac. Hol of Jac. Geun]

56 56 019. Heerschop, Pieter Jacobsz
[Huis van Gijsb. H. Vos f 1. 7.--]

00 xx 020. Jong de, Lambert Harmensz [1732]

31 xx 020. Raven, Meeuwis Lambertsz X Teuntje Hendriks Puik
X 1781.11.07 B ,
[Huis van Geertje Jacobs op Marritje Aalten f 1. 7]

29 xx 020. Aalt Geun, wed.v. (of Marritje Aalten) controle¬ren
[Huis van Geertje Jacobs f 1. 7.--]

00 xx 021. Jong de, Lambert Harmensz [1732]

78 xx 021. Arisz, Dirk (Arendse ?) X Elisabeth Cramer .....
X 1770.06.17 B
[Huis van T. Puyk af E. Schep f 1.--.--]

00 xx 022. Hooijer de, Jan, wed. van [1732]

20 xx 022. Hooijer, Jan Govertsz
[Huisje van Jan de Hooyer]

xx 022. Hoojer, Jan Govertsz

20 xx 022. Govertsz, Jan (Hoojer) + 1784.02.04

18 xx 022. Raven, Hendrik X Petertje Rigter
X 1779.05.02 B , + 1815.04.21
[Huisje van Jan Govertsz]

00 xx 023
1722.04-27 akte 3254.koper Evert Jacobsz Dekker
bel. Jacob Evertsz   

00 xx 023. Dekker, Evert Jacobsz [1732]

10 00 023. (Coppen), Dirk Gijsbertsz (zie Gijsbertsz)

10 00 023. Gijsbertsz, Dirk IDEM [zie: (Coppen)]
[Huis van Joh. Klaasz]

23 xx 023. Koelink, Gerrit X Grietje Dirks Koppen
X 1780.11.18 B ,
[Huis uit de boedel van sijn vrouws moeder f --.10.]

00 xx 024. Claesz, Gue [1732]

17 xx 024. Vos, Gijsbert Harmensz X Gijsbertje Jacobs de Jong
X 1788.04.24 B
[Huis van Rijk Jansz Hol]

15 xx 024. Roosendaal, Gerrit Claasz X Aaltje Jacobs de Jong
X 1786.05.07 B ,
[Huis van Gijsbert Harmensz Vos op Rijk Hol]

30 30 024
1777.06.09 akte 103 koper Rijk Jansz Hol 
comp. Claas Puyk . bel. Lambert de Sayer, bel. Bouwdewijn de Swart 

30 30 024. Hol, Rijk Jansz + 1806.08.09
[Huis van sijn vader f 1. 5.--]

00 xx 025. Claesz, Gue [1732]

09 xx 025. Krijnen, Harmen Teunisz X Marritje Rutten Geun/¬Hol
X 1761.05.11 B , + 1798.10.03
[Huis van Rut Geun]

[de hofstede van H. Last (geen nr. ]

09 xx 025. Heerschop, Jacob (Jansz) X Teuntje Crijne
X 1801.05.10

00 xx 026
1723.02.01 akte 3254.119 Pupil Jochem Claasz verk aan Gijsbert Bregtersz 
bel. Gijsbert Lambertsz

00 xx 26
1732.09.08 akte 3256.17 Gijsbert Bregthers stelt huis als onderpand 
bel. Cornelis Willems Verwer . bel. wed. v. Gerrit Rigter 

00 xx 26
1733.06.08 akte 3256.26 Gijsbert Breghters stelt huis als onderpand
bel. Cornelis Willems Verwer. bel. Wed. v. Gerrit Rigter  

00 xx 026. Bregterz, Gijsbert [1732]

14 xx 026. (Heerschop), Jan X Eerland Jacobs de Jong
X ?, Jan + 1807.01.27/30, Eerland + 1809.12.23

14 xx 026. Pietersz, Jan (zie Heerschop)
[Sijn huys f 1.5.--]

00 xx 027. Meeuwis, Geertje [1732]

55 00 027. Graaf de, Jacob (Meeuwisz) X Neeltje Jans Rigter
X 1757.05.15 B , + 1780.09.08
[Huis van Geertje Meeuwisz f 1.13.--]

00 xx 028. Tijmensz, Gijsbert Lambert [1732]

59 xx 028. Heerschop, Claas (Pietersz) X Grietje Crelis
X 1740.05.06 B, + 1791.01.25
[Huis van Lambert Evertsz f 1. 2.--]

22 22 028. Hooyer, Coenraad (Hendriks) X Jaapje Anxe de Groot
X 1754.05.06 B
[huis van L. Evertsz van Claas Heerschop f 1. 2.--]

78 xx 028
1777.04.14 akte koper Elbert Makker .
 verk. Boudewijn de Swart . bel. Willem Rigter 

78 xx 028. Makker, Elbert Fransz X Maritje Herms Heerschop
X 1779.05.02 B ,
[Huis van Boudewijn de Swart f 1. 2.--]

78 xx 028. Evertsz, Lambert

00 xx 029. Jacobs, Marten, wed. van [1732]

00 xx 029
1741.10.11 akte 3257.10 koper Volken Tijmensz 
( verkoper overl. vader Willem Volkeles

58 xx 029. Tijmensz, Volken

58 xx 029. Tijmensz, Volken zijn weeskind Jan op Jac. Volkens.
Dese Post op Pieter Schouten bij Erf.
[Huis van Marten Jac. wed. f 1. 7.--]

58 xx 029. Schouten, Pieter
[Huis van Marten Jac. wed. f 1. 7.--]

00 xx 030. Timmerman, Pieter [1732]

00 xx 030
1739.03.08 akte  3268 eigenaar Piter Hendriks Timmerman.
bel. Dirk Willemsz coppen. bel. Rutger Geun 

25 xx 030. Timmer,Gerrit (Lambertsz X Mietje Gerrits v/der Pol
X 1784.05.09 B , + 1793.08.21
[Huis van sijn vader f 1. --]
[de Hofstede over de weg, 's Jaarlijks gehuurd voor
f --.13.--]

81 81 030. Coppen, Gijsbert Dirksz X Aaltje Claasz Heerschop
X 1778.06.27 B 1e huw. + 1807.12.02
[Huis van Gerrit Timmer f 1. --.--]
[Nog de Hofstee over de weg aldaar jaarlijks gehuurt f --.13.--]

93 xx 030. Krijnen, Meeuwis Harmz X Hendrikje Gerrits Bouters
X 1798.04.29 E , (ingeschr. 1806) (zie fo 81)
[Huis van G.D. Koppen f 1.--.--]
[De Hofstede over de weg, Erfpacht]

00 xx 031. Rijniersz, Jan [1732]

20 xx 031. Rigter, Gerrit
[Huis van sijn vader of Jan Rynieren f 1. 0.--]

43 xx 031. Rigter, Jan (Gerritsz) X Petertje Lamberts Puijk
X 1732.05.01 B , 1e huw. + 1784.09.27
[Huis van Jan Reynieren f 1. 0.--]

66 xx 031. Rigter, Gerrit Jansz X Marritje Claas Heerschop
X 1774.05.28 B
[Huis van zijn vader af Jan Rijniersen f 1.--.--]

00 xx 032. Pietersz, Evert, wed. van [1732]

27 xx 032. Evertsz, Steffen X Jannetje Hendriks Puijk
X 1727.08.11 B
[Huis van sijn vader f 1. 8.--]

00 xx 033. Kleerkooper, Jan Jansz [1732]

00 xx 034. Goijer, Gijsbert Willemz [1732]

19 xx 034. Wa(a)rt, Willem Gijsbertsz X Grietje Gijze Hagen
X 1769.11.14 B , + 1772.09.21

19 xx 034. Gijsbertsz, Willem + 1772.09.21 [zie: (de Waart)]
[Huis van sijn vader]

00 xx 035. Elbertsz, Steffen, wed. van [1732]

28 xx 035. Pol van der, Gerrit Pietersz Wed. van, en erven
[Het Huis der Grutterij f 1.10.--]

00 xx 036. Ebben, Pieter, wed. en kinderen [1732]

77 xx 036. Jong de, Jan (Hermansz) X Botje Gerrits v/d Pol
X 1775.05.07 B

Jan de Jong, van sijn vrouws moeder.
[Huis van Elb. Tijm af A. Duurkant f. 1. 5.--]

00 xx 037
1726.03.17 akte 3255.51 koper Pieter Ebbe .
verk. Albert van Hoove uit Emenes . bel. Controle Tijmen Pieter ebbe)   

00 xx 037. Ebben, Pieter, wed. en kinderen [1732]

48 xx 037. Diaconie de
[Huis van Elbert Huysman f 1. 5.--]

95 xx 037. Doets, Jacob X 1766.01.01?? + 1852.03.16 ??
[Huis van de Diakonie f 1. 5.--]

00 xx 038. Dekkers, Hendrik, kinderen van [1732]

59 xx 038. Heerschop, Claas (Pietersz) X Grietje Crelis
X 1740.05.06 B , + 1791.01.25
[Huis van Lamb. Raven f 1. 8.--]

66 xx 038. Rigter, Gerrit Jansz X Marritje Claas Heerschop
X 1774.05.28 B
[Het groote huys van sijn vrouws vader f 1. 8.--]

00 xx 039. Dekker, Willem Jacobsz [1732]

06 xx 039. Roelen, Meeuwis + 1780.08.01 [zie: (Verver)]
[Huis van Willem Jac. Dekker]

41 xx 039
1779.12.20 akte 175 koper Lambert Puijk 
bel. kind v. Gerrit Aalten, bel. Aaron Duurkant 

41 xx 039. Puijk, Lambert Teunisz
[Huisje van Meeuwis Roelen]

57 xx 039. Vos, Gijsbert Lambertsz
[Huisje van Teunis Puijk f 1.--.--]

00 xx 039 ?
1746.05.09 3257.71  koper Teunis Puijk. verk. Cornelis Boelhouwer   

00 xx 040. Harmensz, Steffen [1732]

39 xx 040. Puijk, Lambert Evertsz X Mietje Jans Splinter
X 1787.05.05 B
[Huis van sijn moeder, van Geertje gehuurd f 1.--]

41 xx 040. Puijk, Evert (Lambertsz) X Jaapje Jans (=Jacobs)
X 1737.05.02 B , + 1784.02.11
[Huis van Geertje f 1.--.]

00 xx 041. Elbertsz, Evert Lambertsz [1732]

41 xx 041. Puijk, Lambert Teunisz
[Huis van Evert Lamb. f 1. 7.--]

00 xx 042. Geun, Aalt [1732]

10 xx 042. Gijsbertsz, Dirk [zie: (Coppen)]
[Huis van Aalt Geun]

10 xx 042. (Coppen), Dirk Gijsbertsz (zie Gijsbertsz)
[Huis van Aalt Geun f 1.10.--]

83 xx 042. Koppen, Johan D(irksz?) X Gijsje Jansz Heerschop
X 1791.05.08 B ,
Uit de Boedel van sijn moeder (1800).
[Huis van Aalt Geun f 1.10.--]

00 xx 043. Boer, Willem Jacobsz [1732]

02 00 043. Gerritsz, Claas wed. van (zie Roosendaal)
[Huis van W. Boeren]

02 xx 043. (Roosendaal), Claas, wed. van

93 xx 043. Puik, Willem Lammerts X Marritje Claas Rozendaal
X 1788.05.12 B , + 1834.05.12 (zie fo 21)
[Huis van Claas G. Roosendaal f 1. 2.--]

00 xx 044. Harmensz, Tijmen [1732]

33 xx 044
1780.05.08 akte 182 koper  Elbert Tijmensz Raven
comp. Aaron duurkant 

33 xx 044. Raven, Elbert Tijmensz
[Huis van sijn vader f 1. 5.--]

00 xx 045. ? [1732]

59 xx 045. Heerschop, Claas (Pietersz) X Grietje Crelis
X 1740.05.06 B, + 1791.01.25
[Huis van de wed. Harmen Evertsz f --.17.--]

59 59 045. Heerschop, Claas, Erven van
(huis 038 en 045)

22 22 045. Heerschop, Corn. Claasz X Maritje Pieters de Zaijer
X 1772.05.10 B
[Huis van Harmen Evertsz nu sijn vader f --.17.--

00 xx 046. Verwer, Cornelis Willems [045 -1732]

35 xx 046. Moolenaars Kinderen op Willem Corn. Verwer
[Het huys in het Groenewoud f 1. 0.--]

35 xx 046. Verwer, Willem Cornelisz X Eijbetje Jans
X 1721.05.07 B
[Het huys in het Groenewoud f 1. 0.--]

00 xx 047 ?
1728.04.05 akte 3255.96  Jan Gijsbertsz verk aan Evert Jansz  f 175.- 

00 xx 047. Borsz, Evert Jansz [046 - 1732]

44 44 047. Bortsz, kinderen van Evert Jan
[Huis van haar moeder f --15.--]

90 xx 047. Schouten, Volkert (Pietersz) X Jaapje Borts de Jong
X 1799.05.13 B , + 1802.11.11 (ingeschr. 1802)
[Huis van de kinderen van Evert Bortsze f --.15.--]

00 xx 048. Roelen, Elbertje, Erven van [047 - 1732]

87 xx 048. Jong de, Jan (Bortse ?) (1800) + 1801.12.07
[Huis van Elbertje Roelen (1804) f 1. 5.--]

73 xx 048. Krijnen, Rut + 1798.07.07
[Huis van Elbertje Roelen f 1. 5.--]

00 xx 049. ? [1732]

16 xx 049. Roomse Kerk
[Huis achter de Roomse kerk]

00 xx 050. Hartmans [049 - 1732]

16 xx 050. Roomse Kerk
[Hartmans Huys]

00 xx 051. Dekker, Jacob Evert [048 -1732]

00 xx 051 ?
1743.12.23 akte 3257.39  koper Cornelis Adriaansz 
verk. erflater Jacob Evertz Dekker. bel. Johannes Claesz bel Volken Tijmenz 

70 xx 051. Puijk, Lambert Teunisz
[Huisje van de wed. Jac. Hend. Dekker f --.11.--]

00 xx 052. Terwoerd, Jan en wed. [051 -1732]

38 xx 052. Terwoerd, Johan (Aartsz) X Feijtje Weygerds West
X 1749.11.03 E , + 1778.01.19

38 xx 052. Terwoerd, Aart Joh.
[Huis van sijn moeder f 1. 3.--]

00 xx 053. Ruijter, Gerrit, wed. [1732]

06 xx 053. Rigter, Pieter + 1779.11.29
[Huis, nu Marritje en Meyntje]

06.xx 053
1729.01.10 akte 3256.111 Meijntje Meijns wed. v. Gerrit Hendriks Rigter 
verk. aan Claas Wijgertsz    f 171.- 

06 xx 053
1729.03.14 akte 114 koper Meijntje Meijns  wed. v Gerrit Hendrik Rigter.
verk. Kind v. Frans Woberde . bel. Marritje Breghters. bel. Gijsbert Breghters  f 135.-   

06 xx 053
1777.03.17 akte 84 koper Jan Robbertsz 
Comp. Gerrit Duurkant uit West aandam  bel. Jan Roberetsz zelf
bel. Aaron Duurkant 

06 xx 053. Robbertsz, Jan X Lijsbet Pieters Haafakker
X 1767.11.20 B ,
[Huis ........]

00 xx 054. Willemsz, Cors [1732]

67 xx 054. Zaaijer de, Willem + 1805.03.29
nu Hendrik de Zaaijer.
[Huis van sijn vrouws moeder f 1. 3.--]

67 xx 054. Zaaijer de, Hendrik + 1799.03.15

00 xx 055. Bouwman, Jacob [1732]

76 xx 055. Zaaijer de, Lambert Tijm. + 1803.08.10
[Huis van Jac. W. Korz van sijn moeder f --.17.--]

00 xx 056. ? [1732]

47 xx 056. Puijk, Hendrik Cornelisz X Neeltje Tijmes Verwer
X 1738.05.09 B , + 1787.01.16
[Huis van Jacob Bouwens f 1. 3.--]

47 xx 056. Lambertsz, IJtje
[Het bovenstaande huys van H.Corn. Puijk f 1. 3.--]

69 69 056. Heerschop, Jacob (Pietersz) X Gerritje Jac. de Jong
X 1762.05.08 B
[Huis van Eytje Lamberts of het Weeskind f 1. 3.--]

00 xx 057. Duurkant, wed. [056 - 1732]

61 00 057? Duurkant, Aaron + 1761.08.08
nu Anthonie en Hilletje Duurkant.
[Huis van Jan Duurkant f 1. 5.--]

61 xx 057. Duurkant, Anthonie

18 xx 057. Raven, Hendrik X Petertje Rigter
X 1779.05.02 B, + 1815.04.21
[Huis van Meijnsje Duurkant]

00 xx 058. Duurkant, wed. [057 - 1732]

55 00 058. Graaf de, Jacob (Meeuwisz) X Neeltje Jans Rigter
X 1757.05.15 B , + 1780.09.08
[Huisje van Meijnsje Duurkant f 1.--]

55 00 058. Graaf de, Meeuwis (Harmens)
[Huisje van bovenstaande wed. of M. Duurkant af op
Hendrik Puijk]

03 xx 058. Puijk, Hendrik (Rutten)
[Huis van Meeuwis de Graaf of Duurkant]

29 xx 058. Rigter, Rijk (Willemsz) X Joanna Swankhuijsen
X 1775.06.05 B
[Huisje van Hendrik Puijk f 1.--]

00 xx 058
1746.11.07 akte 3257.75 wie is koper Rutger Hendrikz Puijk? 
bel. Jan Duerkant, bel. Jan Ploos  

86 86 058? Graaf de, Meeuwis Harmens X Botje Hendriks de Leeuw
X 1779.05.08 B , + 1818.10.27

00 xx 059. Duurkant, wed. [058 - 1732]

01 00 059. Brachet, (SCHOUT VAN BLARICUM)
[Huis van Klaas de Waart of herberg]

02 00 059
1776.01.22  akte 55  koper Willem de Goyer 

02 00 059. Gooijer de, Willem Jansz X Wijmpje Jans Cramer
X 1750.05.02 B 1e huw.
[Huis van George Brachet]

21 xx 059. Rigter, Claas (Jansz) X Maritje Elberts Raave
X 1785.06.26 B ,
[Huis van de wed. de Gooijer van outs Brachet]

00 xx 060. Coster [Kraaijcamp], Cornelis Adriaansz [059 - 1732]

71 xx 060. Joghemsz, Claas [ zie: (Veen) of (de Roo)]
[Huis van W. de Wever of A. Koster f 1.--]

71 xx 060. Roo de, Claas Joghemsz (zie Joghemsz)

00 xx 061. Puijk, Hendrik, wed. [060 - 1732]

49 xx 061. Puijk, Claas + 1800.02.06
[Huis van sijn vader f 1. 7.--]

30 30 061. Hol, Rijk Jansz + 1806.08.09
[Huis van Claas Puijk f 1. 7.--]

00 xx 062. Puijk, Lambert, kinderen van [061 - 1732]

41 xx 062. Puijk, Evert (Lambertsz) X Jaapje Jans (=Jacobs)
X 1737.05.02 B, + 1784.02.11
[Huis van sijn vader f 1. 5.--]

40 00 062. Bakker, Pieter (Gijsbertsz) X Maria Gerberden
X 1725.08.05 H (Huizen) (huis samen met Jan Elb.
Bakker en Gijsbert Lamb. Vos)
[Huis van de wed. Evert Puijk f 1. 5.--]

40 xx 062. Vos, Gijsbert Lambertsz (Huis samen met Pieter
Bakker en Jan Elb. Bakker)
[Huis van de wed. Evert Puijk f 1. 5.--]

40 40 062. Bakker, Jan Elbertsz (huis samen met Pieter Bakker
en Gijsbert Lamb. Vos)
[Huis van de wed. Evert Puijk f 1. 5.--]

91 xx 062. Puik, Cornelis Lammertsz X Mietje Harms Crijnen
X 1800.04.16 E , (ingeschr. 1803)
[Huis van Klaas van der Zwaan f 1. 5.--]

00 xx 063. Baanz, Jacob [062 - 1732]

70 xx 063. Puijk, Lambert Teunisz
[Huis van A. Kraaijkamp f --.17.--]

00 xx 064. Lamphen, Jan Gerrits [063 - 1732]

26 xx 064. Jong de, Jacob Jacobsz X Aaltje Geurten Bosterdijk
X 1792.01.15 B
[Huis van sijn vader f 1.--]

34 xx 064. Jong de, Jacob Jac.de Oude X Fransje Pieters H/V
F.P. Heerschop of Velthuysen
X 1751.05.08 B + 1798.12.31
[Huis f 1. --]

00 xx 065
1724.12.28 akte 3256  verk. aan Teunis Meeuwisz  Huis en Camp 
bel. Jan van renen . bel. Gerrit van Westen  f 286.- 

00 xx 065. Meeuwisz, Teunis [064 - 1732]

72 xx 065
1776.09.13 akte 54  koper Jacob Teunisz Krijnen

72 xx 065. Krijnen, Jacob (Teunisz) X Pietertje Claas Heerschop
X 1777.05.16 B ,
[Huis van zijn ouders, af Jan Barend f 1.--]

72 xx 065. Barend, Jan

00 xx 066. Otten, Willem Pieters (of Jacob Borz) [065 - 1732]

68 xx 066. Raven,Meeuwis(Jacobs) X Geertje Juriaans Weversdijk
X 1783.09.19 B , + 1788.03.14
af Aalt Puijk.
[Huis van Jacob Bortsz f 1. 3.--]

68 xx 066. Puijk, Aalt

00 xx 067. Korsz, Jan Gijsberts [066 - 1732]

02 02 067. Gooijer de, Willem Jansz X Maria Willems Hogeboom
X 1762.05.25 B , + 1789.11.20
[Huis van Jan Gijsb. Kramer]

62 xx 067. Roosendaal, Willem (Klaasz)
[Huis van de wed. W. de Gooijer f 1. 8.--]

00 xx 068. Lubbersz, Piter [067 - 1732]

70 xx 068. Puijk, Lambert Teunisz
[Huis van P. Lubb. of A. Koster f 1.--

00 xx 069
1722.12.22 akte 3254.100 koper Dirk Jansz Ploos 

00 xx 069. Ploos, Dirk (of Jan Ploos) [068 -1732]

23 xx 069. Ploos, Dirk + 1789.02.18

23 xx 069. Ploos, Dirk en Willempje
[Huis van sijn vader f 1.13.--]

23 xx 069. Koelink, Gerrit X Grietje Dirks Koppen
X 1780.11.18 B
[Huis van Dirk en Willempje Ploos f 1.13.--]

00 xx 070. Volkers, Rijk, kinderen van [069 - 1732]

45 xx 070. Willem Rigter, nu sijn soon Gerrit
[Huis van Rijk Volkensz f 1. 3.--]

45 xx 070. Rigter, Gerrit Willemsz X Marritje Jacobs Vos
X 1787.04.29 B , 1e huw.
[Huis van Rijk Volkensz f 1. 3.--]

00 xx 071. Heerschop, Claas Jansz [070 ©1732]

39 00 071. Boeren, Jan Willemsz + 1790.04.24
[Huis van Jan Verwer f 1. 5.--]

10 00 071. (Coppen), Dirk Gijsbertsz (zie Gijsbertsz)
[Huis van Jan Wilemsz Boeren]

10 00 071. Gijsbertsz, Dirk IDEM [zie: (Coppen)]

79 xx 071. Raven, Tijmen Elbertsz X Eijbetje Jacobs Sas
X 1749.01.26 B,
[Huis v/d wed. Dirk Gijsb. of Jan Boeren f 1. 5.--]

00 xx 072. Heerschop, Lubb. Jansz (afgebroken) [071 - 1732]

00 xx 073. Ebben, Jan [072 - 1732]

62 xx 073. Roosendaal, Willem (Claasz) X Rijkje Hendriks
van der Veen X 1791.05.03
[Huis van J. Meuwis Creynen f 1. 5.--]

25 00 073. Creijnen, Teunis Harmensz X Tijmetje Geurts Appel
X 1794.05.11 B 1e huw.
[Huis van Willem Roosendaal f 1. 5.--]

25 00 073. Creijnen, Teunis Harmz. X Marritje Hendriks Prijkel
X 1803.04.20 E 2e huw. (Eemnes)
[Huis van Willem Roosendaal f 1. 5.--]

00 xx 074. (Dekker), Pieter Cornelis wed. af
Gooijer de, Jan Willemsz [073 - 1732]

xx xx 074  Graaf de , Jan Joosten uit H'sum
1754.10.07  akte 39  wed. verk. aan Gooijer de, Willem Jansz
bel. Boer de, Willem Jacobsz
bel. Hendriksz, Hendrik

02 02 074. Gooijer de, Willem Jansz X Maria Willems Hogeboom
X 1762.05.25 B , + 1789.11.20
[Huis van Jan de Gooijer]
1791.08.01 acte 146 verk.  Puijk, Pieter
bel. Roozendaal wed. van Claas
.
02 xx 074. Puijk, Pieter Gijsbertsz X Grietje Herms Raave
X 1778.05.01 B , 1e huw.
1791.08.01 akte 146 koopt van Hoogeboom Maria wed. van Willem de Gooijer

02 xx 074. Puijk, Pieter Gijsbertsz X Meinsje Willems Rigter
X 1780.05.29 B , 2e huw.
[Huis van Willem de Gooijer, nu Aaltje Pol wed.
Willem Huisman]

02 xx 074. Pol van der, Aaltje, Weduwe v. Willem Huisman

00 xx 075. Lambertsz, Teunis [074 - 1732]

63 63 075. Bakker, Lubbert Hendr.X Jannetje Everts v/d Veen
X 0000.00.00 , + 1799.04.18 [ zoon Evert ged. 1773,01.24]

63 63 075. Hendriksz, Lubbert [zie: (Bakker)] Weduwe van
X 0000.00.00 , + 1799.04.18
[Huis van Teunis Lamb. f 1. 3.--]

90 90 075. Bakker, Jan Elbertsz + 1778.02.16 [ ged. 1778.08.07 Joannes zn. v. J.E. Bakker en Aaltje Schimmel]
[Huis van Lubbert H. Bakker f 1. 3.--] [zie L. Hendr. Bakker]

48 xx 076. Timmer, Hendrik (Pieters XCornelia Evers v/der Veen
X 1758.04.12 B , + 1777.02.04
[Huis van Hendrik van Dieren f 1. 3.--]

00 xx 076. Dieren van, Hendrik [075 - 1732]

00 xx 76
1746.09.26  akte 3257.74 verk. Hendrik Gerritz van Dieren . 
Koper Coenraad Landweer  (zie pacht Ruysdael) ( met condities i.z. bijestal.
bel. Gerrit Duerkant, bel. Hendrik Cornelisz Puijk , bel. Jan Duerkant 

48 xx 076. Timmer, Hendrik, Weduwe van
[Huis van Hend. v. Dieren op Jacob Bortsz de Jong]

00 xx 077. Duerkant, Gerrit [076 - 1732]

61 00 077. Duurkant, Aaron + 1801.01.02
nu Anthonie en Hilletje Duurkant
[Huis van de Schout A. Duurkant f 1.12.--]

61 xx 077. Duurkant, Anthonie

00 xx 078. Hendriks, Cornelis [077 - 1732]

74 xx 078. Wijk van, Gerrit + 1792.03.20
[Huis van Corn. Hendriksz f 1. 5.--]

48 48 078. Diaconie de
[Huis van Gerrit Wijk f 1. 5.--]

00 xx 079. Harmensz, Claas, wed. [078 -1732]

37.00 079. Evertsz, Wed. van Tijmen
[Huis van Klaas Harmsz f 1. 3.--]

75 75 079
1777.06.09 akte 11, 112  koper Willem Harmensz Heerschop . 
comp. Harmen Pietersz Heerschop. Comp. Hendrik Rave 

75 75 079. Harmensz, Willem X Annetje Lamberts Raven
X 1775.09.22 B , + 1800.03.19 [zie: (Heerschop)]
[Huis van Hendrik Raven, of Klaas Harmensz f 1.3.--]

75 75 079. Heerschop, Willem(Harmensz)X Annetje Lamberts Raven
X 1775.09.22 B , + 1800.03.19

75 xx 079. Heerschop, Willem wed. van

03 xx 079. Puijk, Hendrik Rutten
[Huis van Willem Heerschop]

00 xx 080. Jacobs, Marritje [079 -1732]

21 xx 080. Rigter, Claas (Jansz) X Maritje Elberts Raave
X 1785.06.26 B
[Huis van sijn vader of Marr. Jacobs f 1.--]

43 xx 080. Rigter, Jan (Gerritsz) X Claasje Claas
X 1734.08.07 B , 2e huw. + 1784.09.27
[Huis van Marr. Jacobs f 1.--]

00 xx 81  
1723.01.11 akte 3254.115 koper Meeuwis Lambertsz Verwer.
bel. Cornelis Bregters . Bel. Caterina Thierens   

00 xx 081. Verwer, Meeuwis Lambersz [080 -1732]

66 xx 081. Rigter, Gerrit Jansz X Marritje Claas Heerschop
X 1774.05.28 B
[Huis van de Erve Klaas Heerschop, zijnde van
Lambert Tijmense, doch afgebrooken en geen huis
meer f 1. 3.--]

62 xx 081. Tijmensz, Lambert , wed. van
[Huis van haar vader f 1. 3.--]

59 xx 081. Heerschop, Claas (Pietersz) X Grietje Crelis
X 1740.05.06 B, + 1791.01.25
[Huis van wed. Lamb. Tijm. f 1. 3.--]

00 xx 082. Harmensz, Meeuwis of Jan van Reenen [081 -1732]

08 xx 082. Rutten, Jan [zie (Hol)] X .............
X 1784.12.11 B , + 1810.02.12
[zijn huis f 1. 5.--]

08 xx 082. (Hol), Jan Rutten

00 xx 083. Elbertsz, Gijsbert Lambert [082 -1732]

00 xx 083
1746.05.09  akte 3257.70 verk  Elbertsz,  Gijsbert Lambert
koper Pieter Meisz Boor uit Huizen. bel. Rijkje Lambertz 

55 00 083. Graaf de, Meeuwis (Harmens)
[Huis van Elbert Bakker f 1. 7.--]

00 55 083. Graaf de, Meeuwis Harmens IDEM

57 00 083. Bakker, Elbert Tijmensz X Marritje Willems Verver
X 1770.07.29 B , + 1786.06.26
[Huis van Gijsb. Lamb. Elb. f 1. 7.--]

00 xx 084. Elbertsz, Gijsbert Lambert [083 -1732]
[zie 082 -1732]

38 xx 084. Korsz, Pieter
[Huisje van Gijsb. Lamb. Elb. f --.17.--]

00 55 084. Graaf de, Meeuwis Harmens IDEM

86 xx 084. Graaf de, Meeuwis Harmens X Botje Hendriks de Leeuw
[Huis van P. Corsz, de resterende wederhelft van het huis van
Pieter Corsz aan Lampfen behorende f --. 8. 8]

88 xx 084. Lamphen, Willem Rutten + 1823.07.11
[Huis van P. Corsz, de resterende wederhelft van het huis van
Pieter Corsz aan Meeuwis H. de Graaf behorende f --. 8. 8]

00 xx 085. Tijmens, Volken [084 -1732]

81 81 085. Coppen, Gijsbert Dirksz X ...............
X 0000.00.00 ? 2e huw.

81 xx 085. Coppen, Gijsbert Dirksz X Aaltje Claasz Heerschop
X 1778.06.27 B , + 1807.12.02
[Huis van H. Roelen f 1. 7.--]

10 00 085. (Coppen), Dirk Gijsbertsz (zie Gijsbertsz)

10 00 085. Gijsbertsz, Dirk [zie: (Coppen)]
[Huis van Harmen Roelen]

00 xx 086. Verwer, Tijmen Willemsz [085 -1732]

69 69 086. Heerschop, Jacob (Pieter) X Gerritje Jacobs de Jong
X 1762.05.08 B
[Huis van Tijmen W. Verwer f 1. 3.--]

00 xx 087. Verwer, Jan Willemsz de oude [086 -1732]

00 xx 87
1743.07.22 akte 3257.34 Jan Willemsz Verwer overl. erflater. koper Jan Duerkant 

41 xx 087. Puijk, Lambert Teunisz
[Huisje van Jan Duurkant, of ouwe Jan f 1.--]

00 xx 088. Bregter, Cornelis [087 -1732]

52 xx 088. Raven, Lambert
[Huis van Cornelis Bregtersz f 1. 3.--]

52 xx 088. Verwer, Jacob (Jansz) X Jannitje Lambers Raaven
X 1782.05.11 B ,
[Huis van Lambert Raven wed. zie boven f 1. 3.--]

53 xx 088. Raven, Cornelis Lambertsz
[Huis van Jacob Verwer f 1. 3.--] (zie fol. 52)

00 xx 089
1723.05.24 akte 3255.3 Marritje Rijken wed. van Jacob Willemsz Corsz verk
aan Jan Gerritsz van Oosten 

00 xx 089. Oosten van, Jan (of Oosten van, Gerrit) [1732]

70 xx 089. Puijk, Lambert Teunisz
[Huis van B. van Veelen of J. Duurkant f 1. 5.--]

00 xx 090. Verwer, Roel Lambertsz [088 -1732]

00 xx 090?
1746.12.05 akte 3257 koper Roel Lambertz Verwer . verk. Marritje Lambertz Puijk  

65 00 090. Gijsbertsz, Lambert X Trijntje Roelen Verver
X 1746.11.06 B , + 1786.12.01
[Huis van Roel Verwer f 1. 7.--]

33 xx 090. Raven, Elbert Tijmensz
[Huis van Lamb. Gijzen f 1. 7.--]

00 xx 091. Schoenmaker, Lambert [090 -1732]

46 xx 091. Pietersz, Harmen
[Huis van Gerrit Schoenmaker f 1. 5.--]

75 75 091. Harmensz, Willem IDEM [zie: (Heerschop)]

75 75 091. Heerschop, Willem(Harmensz)X Annetje Lamberts Raven
X 1775.09.22 B, + 1800.03.19

75 xx 091. Harmensz, Willem (zie Heerschop)
[Huis van sijn vader f 1. 5.--]

75 75 091. Heerschop, Willem (Harmensz), Weduwe van

56 xx 091. Heerschop, Pieter Jacobsz
[Huis van W. Heerschop f 1. 5.--]

00 xx 092. Smit, Jan [091 -1732]

43 xx 092. Jansen, Fijtje
[Huisje van haar vader f --.17.--]

21 xx 092. Rigter, Claas (Jansz) X Maritje Elberts Raave
X 1785.06.26 B
[Huisje van Fijtje Jans Niekamp f --.17.--]

00 xx 093. Eversz, Tijmen [092 -1732]

00 xx 094. Kat, Carel, weeskinderen van [093 -1732]

38 38 094. Appel, Gerrit (Geurt ?) + 1805.03.23 ?
[Huisje van Karel Kil, nu van Barend Barentsz]

38 00 094. Barendsz, Barend (Men) + 1776.11.04
[Huijsje van Karel Kil f --.13.--]

91 xx 094. Timmer,Gerrit (Lambertsz X Mietje Gerrits v/der Pol
X 1784.05.09 B , + 1793.08.21
[Huisje van Geurt Appel f --.13.--]

00 xx 095.

76 xx 095. Zaaijer de, Lambert Tijm. + 1803.08.10
[Huis van sijn moeder f 1. 8.--]

00 xx 096. Eversz, Tijmen (afgebroken) [094 -1732]

00 xx 097. Verwer, Willem Cornelisz [095 -1732]

35 xx 097. Moolenaars Kinderen op Willem Corn. Verwer
[Huis van haar vader f 1. 7.--]

35 xx 097. Verwer, Willem Cornelisz X Eijbetje Jans
X 1721.05.07 B
[Huis van haar vader f 1. 7. --]

00 xx 098. Mat, Jacob Gijsbertsz [096 -732]

31 xx 098. Sas, Lambert Jacobsz + 1780.01.22
[Huis van sijn vader f 1. 5.--00 xx 099. Tijmensz, Jacob Lambsz
[097 -732]

64 xx 099. Vos, Ebbe (Isaksz) X Teuntje Lambers Hogeboom
X 1773.06.20 B
[Huis van Klaas Gijsen f 1.--]

32 00 099. Boeren, Willempje nu Willem Rutten
[Huis van Ebbe Vos f 1.--]

32 00 099. Rutten, Willem
[Huis van Ebbe Vos f 1.--]

00 xx 100. Fransz, Teeuwis [098 -1732]

00 xx 100
1733.11.17 akte 3256.21 Jannetje Wouters wed. v. Teeuwis Fransz  
verk aan Cornelis Adriaansz . bel. Claas Wijgertsz. bel. Potarmen 

00 xx 101. Johhemsz, Evert Claasz [099 -1732]

60 xx 101. Veen v/der, Evert (Hendriksz) X Rijkje Claas
X 1727.05.03 B , + 1787.05.19

60 00 101. Evertsz, Hendrik
[Huis van Jac. Hend. Dekker f 1. 3.--

60 xx 101. Veen v/der, Evert (Hendrz X Marretje Jans Heerschop
X 1792.05.13 B ,
[Huis van sijn vader f 1. 3.--

00 xx 102. Bakker, Hendrik Lubbersz X Grietje Vos 1721.12.31 [100 -1732] [ Hendrik + 1768.01.26 impost] [Grietje ged. 1688.12.19]

26 00 102. Bakker, Jan (Hendrikz) X Alida Lammerts Schimmel
X 1760.01.30 B [ + 1778.02.16 Jan Bakker impostr] [ged. 1778.08.07 Joannes zn v. J. Bakker en A.L. Schimmel]
Huis van sijn vader f 1. 7.-- [ Huis van de vader van Jan Bakker]

82 82 102. Bakker, Hendrik Jansz X Marritje Hendriks Raven
X 1792.04.22 B
[Huis van sijn vader f 1. 7.--]

00 xx 103. Jansz, Volken (of Harmensz, Meeuwis) [101 -1732]

03 xx 103. Puijk, Hendrik Rutten
[Huis van Meeuwis Harmensz]

00 xx 104. Jans, Rutgers (afgebroken) [102 -1732]

00 xx 105. Backer, Jacob Tijmensz, nu
Backer, Jacob Teunissen [103 -1732]

44 44 105. Bortsz, kinderen van Evert Jan
[Huis van haar zuster Hilletje f 1. 2.--]

96 xx 105. Koppen, Teunis (Jacobsez) X Rijkje Lamberts Ruijter
X 1786.06.18 B , (zie fo 44)
[Huis van de kinderen van E. Bortje f 1. 2.--]

07 xx 105. Verwer, Willem Roelen
[Huis van Rut Puijk]

00 xx 106. Verwer, Cornelis Willemsz [104 -1732]

00 xx 107
1722.11.23 akte 3254.110 koper Jan van Rheenen.  uit Amsterdam 

00 xx 107. Reenen van, Jan [105 -1732]

08 xx 107. Rutten, Jan [zie: (Hol) X ............
X 1784.12.11 B , + 1810.02.12
[Huis van Van Reenen]

08 xx 107. (Hol), Jan Rutten

41 xx 107. Puijk, Lambert Teunisz
[Huisje van Jan Bakker f --.18.--]

00 xx 108. Verwer, Willem Cornelisz,
een Corn. Wintmoolen [106 -1732]

70 xx 108. Puijk, Lambert Teunisz
[De Koornmoolen f 3.--]

00 xx 109. Dirksz, Gijsbert [000 -1732]

06 xx 109. Robbertsz, Jan X Lijsbet Pieters Haafakker
X 1767.11.20 B ,
[Huisje .....]

78 xx 109. Robbertsz, Jan X Lijsbet Pieters Haafakker
X 1767.11.20 B
[Huisje van de Schouten f --.17.--]

00 xx 110. Vlugge, Ysaq [000 -1732]

48 48 110. Diaconie de
[Huisje van IJzaac Vlugge f --.13.--]

00 xx 111. Alm van, Gerrit Jansz [000 -1732]

60 60 111. Aalen van, Gerrit. + 1734.02.06

60 00 111. Aalen van, kinderen v. Gerrit
[Huisje van haar ouders f --.13.--]

00 xx 112. De potarmen [000 -1732]

00 xx 113. De pastorij en school [000 -1732]

_____________________________________________________________
VERKLARINGEN AAN DE HAND VAN VOORBEELDEN.
________________________
RAH BLARICUM VERPONDINGSLIJST 1732
In Holland is de verponding op onroerend goed ingevoerd in 632. Na honderd jaar zijn
de oude verpondingsboeken en vervangen door nieuwe, waarbij tevens een hertaxatie
van het onroerend goed plaats vond. De oude verpondingskohiers zijn toen in de meeste plaatsen (ook in Blaricum, maar niet in Huizen) vernietigd. Eerst is er in 1732 een lijst opgemaakt,die nu als fotokopie in Haarlem ligt . De eigenaren (verpondingsgeld betalers)
staan op volgorde van de verpondingsnummers van hun huis. Deze verpondingsnummers ontbreken in het verpondingskohier nr. 319 (1732 - ca. 1750), maar zijn praktisch gelijk
aan de nummers in het verpondingskohier nr. 320
(ca. 1750 -1806). Op de lijst ontbreken uiteraard folionummers. Ter verduidelijking
staat achter de eigenaren [1732].
Bij een verpondingsnummer op de lijst dat afwijkt van het verpondingskohier staat b.v. [085 - 1732].
Voorbeeld:
00 xx 001. Pietersz, Otto [1732]
00 xx 086. Verwer, Tijmen Willemsz [085 -1732]
____________________
SAGV BLARICUM NR. 320 VERPONDINGSKOHIER 1732 - CA. 1750
Op folio 18 staat als eigenaar van een huis: "Hendrik Raven".
Deze man bezat drie huizen, die als volgt werden aangegeven:
"nummer 14 Huys van sijn vader f 1. 7.-- "
"nummer 22 Huysje van Jan Govertsz f -.10.-- "
"nummer 57 Huys van Meijnje Duurkant f 1.17.-- "
De betekenis van het nummer is: Het verponding oftewel
belastingnummer. (De huisnummers kwamen in 1795 en bij sommige
gemeenten pas in 1806)
De betekenis van "huys van" is: In de meeste gevallen wordt
hiermee de vorige eigenaar bedoeld. Echter bij Willem Jansz de
Gooijer (folio 2) wordt het huis eerst genoemd naar de vorige
eigenaar "Jan Joosten de Graaf", terwijl later "Jan de
Gooijer" (zijn overleden vader) wordt genoemd. Het huis was
echter in 1736 door de weduwe van Jan de Gooijer verkocht aan
Jan Joosten de Graaf, terwijl Willem Jansz de Gooijer het huis
ca. 1750 weer terugkoopt.
De betekenis van het verpondingsbedrag is: Jaarlijks moest een
soort onroerend goed belasting worden betaald. Het bedrag
bedroeg 1/12 van de jaarlijkse huurwaarde.
_______________

Vervolg: INDEX BLARICUM 
------------------------------------------------

Secker huys alhier (te Blaricum)
Koop en verkoop van huysen.

Datum en inventarisnummer
1675-03-02 3247.35
1675-04-16 3247.48
16??-00-00 3250.17
16??-00-00 3250.58 
1676-00-00 3250.144 
1679-03-25 3247.136

1680-01-22 3249
1680-01-31 3249.14

1680-10-00 3249 27
1683-05-03 3249.82
168? -00-00 3249.61 f 407.10.- 

1684-05-03 3250.10
1684-00-00 3250.17
1685-11-19 3250.37
1686-04-29 ?

1686.00-00 3250.58 
1687-01-13 ?
1694-01-11 3251.23
1699-00-00 3251.144 laren

1698-05-05 3251.135 
1699-06-22 3251.176

1699.00.00 3251.178 

1700-04-05 3252

1700-00-00 3252.11 
1701-00-00 3252.21 
1704-11-17 3252.140

1706-00-00 3252.159
1706-11-08 3252 
1708-00-00 3252 f 650.- 
1709-09-00 3253.05
1711-06-08 3253.58 f 185.- 
1711-??-28 3253.61 
1712-00-00 3253.73 f 280.-
1713-09-88 3253

1713-06-12 3253.81
1713-10-30 3253.97 
1714-12-10 3253.107 
1714-12-10 3253.108 
1719-00-00 3253 
1720-01-15 3254
1720-02-26 3254 
1720-12-09 3256.85
1721-05-19 3254
1723-05-24 3255.3
1724-12-28 3255

1728-04-05 3255.16
1728-04-05 3255.96 f 175.- 

1729-01-10 3255.102 1729-01-10 3255.111
1729-03-14 3255 f 135.-


1726-03-17 3255.51

1730-11-27 3255
1732-09-08 3256.17
1732-11-17 3256.21

1733-06-08 3256.26 
1733-06-29 3256.28
1733-11-17 3256.21

1736.00.00 3256

1736-08-30 3268
1737-00-00 3256.83 f 200.- 
17??-00-00 3256

1737.00.00 3256.83

1739-03-08 3268


1757-05-23 3258.73

1771-06-17 3243
1772-00-00 3260.15
1773-11-22 3260.23

1774-03-14 3260.25
1774-00-00 3260.56 
1775-07-25 3260.47

1775-04-06 3260.124
1776-01-22 3260.55 f 403.-
1796-09-05 3264.06 f 405.5.-
1802-04-09 3264.123 f 373.- 

----------------------------------------

Onderzoek naar de historie van Het Gooi vanaf 1975.


F.J.J. de Gooijer 

______________________________________
F.J.J. de Gooijer

GESCHIEDENIS VAN GOOILAND EN DE ERFGOOIERS  

Blaricum: Torenlaan uit 1832 en 1952  
------------------------------------------------------------
OPMERKING OVER DE WAARDE VAN HET GELD:
1.  In 1658 publiceerde een Dominee zijn huishoudboekje.  Hij schreef erbij dat zijn gezin niet kon rondkomen van  f 500.-  ( niet duidelijk is of het om een plattelands dominee ging)
2. Arbeiders in het gewest Holland zouden  f 1.- per dag hebben verdiend. Elders nog minder.
3. De Gouden Eeuw bestond alleen voor de super rijken. De belastingen  ( een soort BTW) op de eerste levensbehoefte waren ZEER hoog.  Rijken betaalden praktisch geen belasting. Zelfs de succesrechten wisten ze te omzeilen.   
-----------------------------------------------------------
Dorpsburgemeester van Blaricum was Rut Pietersz Koppen ( ook Coppen) .  In 1832 bezat hij de huizen B 466, B 470 en B 473.  Rut Pietersz Coppen kocht een huis  op 21-11-1790.  
Rut Pietersz Coppen (ged. 09-06-1766)  X Gijsbertje Jacobs de Jong 
 --------------------------------------------------------

Historie van 't Gooi, de Gooiers en de Erfgooiers 

http://gooijer.nl.jouwpagina.nl

Voor afbeeldingen , zie: http://gooiland.vijftigplusser.nl

Labels:
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?